Rada Sołecka

Członkowie rady sołeckiej są wybierani przez stałych mieszkańców Lusowa na zebraniu wiejskim. Do ich kompetencji należy:

.

  • zbieranie i rozpatrywanie wniosków mieszkańców w sprawach sołectwa,
  • pomoc sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
  • współdziałanie z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,
  • opracowanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów programów pracy samorządu,

 

  • opracowanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach rozpatrywanych przez zebranie wiejskie,
  • organizowanie uchwał zebrania wiejskiego i kontrolowanie ich realizacji,
  • inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania małymi środkami finansowymi i przy współudziale mieszkańców sołectwa.
0
Mieszkańców
0 %
Kobiet
0 %
Mężczyzn
0
Pałac
0 r
Powstanie Lusowa

Poznaj członków naszej Rady Sołeckiej

– Karolina Nowak (Sołtys)
– Karina Biała
– Sylwia Domańska
– Anna Połczyńska

– Bartosz Wachowiak
– Wojciech Nowak
– Tomasz Kaczmarek
– Konrad Wojciechowski

Lusowo dla Ciebie i Twojej rodziny

Lusowo to wieś w Wielkopolsce, znajdująca się w gminie Tarnowo Podgórne. Położona jest nad jeziorem, w bliskim sąsiedztwie lasów. Znajdziecie tutaj odpoczynek od zgiełku miasta.

Close Search Window